3. ročník Kráľa Poľany

Dátum pre tretí ročník je už známy. Ďalšie informácie Vám budeme prinášať postupne.