Registrácia 2020

ONLINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ !!!
Pre tých, ktorí to nestihli je ešte možná registrácia v deň štartu priamo na mieste. Tešíme sa na Vás.

UPOZORNENIE !!!

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (Horoklub Hriňová, IČO:50025473) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.., (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (Horoklub Hriňová, IČO:50025473). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (kralpolany@gmail.com).

Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.