Podujatie v roku 2020 finančne a organizačne podporili: