ONLINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ !!
TÍ ČO SA NESTIHLI ZAREGISTROVAŤ MAJÚ ŠANCU EŠTE RÁNO PRED ŠTARTOM